FPE
 

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376).

Szkolenie ukierunkowane jest na praktyczne umiejętności wykonywania świadectw. Zakładamy, że uczestnicy posiadają wiedzę podstawową w zakresie budownictwa, instalacji, źródeł energii, itp. Do udziału w szkoleniu potrzebny jest własny laptop i podstawowa znajomość programu Excel.

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

• Podstawy prawne
• Ochrona cieplna budynku (z ćwiczeniami obliczeniowymi)
• Metodyka sporządzania świadectw
• Ćwiczenia – wykonywanie obliczeń i sporządzanie świadectw (główna część kursu)

Szkolenie odbywa się w Warszawie i trwa 3 dni = 24 godziny wykładów i ćwiczeń.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Najbliższy termin kursu:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl

Formularz zgłoszenia

   






  
© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017