Mode:  
FPE
 

Nowa metodologia świadectw energetycznych - szkolenie

Dnia 2 lipca 2014 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. z dnia 2 lipca 2014, poz. 888).

Rozporządzenie to w znacznym stopniu zmienia dotychczasowe zasady opracowania świadectw energetycznych. Fundacja Poszanowania Energii przygotowała zatem jednodniowe szkolenia, w ramach których przedstawione zostaną zasady i przykłady sporządzania obliczeń wg nowego rozporządzenia.

Najbliższe wolne miejsca są na szkolenie w dniu  7 października w siedzibie Fundacji (ul. Świętokrzyska 20, Warszawa) w godzinach 9.30 do 16.00.

W ramach szkolenia omówione zostaną:
• Nowe zasady obliczania zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowanie ciepłej wody,
• Nowe zasady obliczania zapotrzebowania ciepła na potrzeby chłodzenia,
• Określanie charakterystyki energetycznej budynków wg pomiaru zużycia energii,
• Obliczanie ilości zużywanych nośników energii, efektu energetycznego i udziału OZE,
• Nowa forma świadectw.


Koszt udziału w szkoleniu wynosi 200 zł +23% VAT ( brutto 246 zł). Dla członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych z opłaconymi składkami szkolenie jest dofinansowywane przez ZAE w wysokości 30 zł netto i dla tych osób koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 170 zł + 23% VAT (209,10 zł brutto).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszenia z równoległa wpłatą na konto Fundacji nr 91 1240 6175 1111 0000 4580 4571.

 
karta_zgloszenia.doc

   


  
© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017