FPE


Audyt innowacyjności


Na czym polega audyt innowacyjności?

Audyt innowacyjności to najprostsza droga do poznania kondycji i potrzeb przedsiębiorstwa.  Audyt polega na identyfikacji możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji.

Audyt innowacyjnności przebiega w następujących krokach:

KROK 1. Przedsiębiorca zgłasza się do ośrodka KSI (KSU)

Przed przystąpieniem do audytu innowacyjności, przedsiębiorca zainteresowany współpracą wybiera Ośrodek KSI, z którym chce współpracować. Na stronie ksu.parp.gov.pl jest umieszczona pełna lista Ośrodków świadczących nową usługę proinnowacyjną.
Punktem wyjścia do realizacji usługi może być zarówno konkretna potrzeba zgłoszona przez przedsiębiorcę jak i informacja od przedsiębiorcy, że chciałby
wprowadzić modyfikacje w swoim przedsiębiorstwie ale potrzebuje pomocy w zidentyfikowaniu możliwości i kierunku rozwoju.

KROK 2. Umowa na świadczenie usługi proinnowacyjnej KSU

Usługa powinna być świadczona w oparciu o umowę na świadczenie usługi proinnowacyjnej. Podpisana umowa reguluje, w jaki sposób będzie przebiegać umowa doradcza. Przedsiębiorca znajdzie tam informacje m.in. dotyczące zakresu prac oraz sposobu i terminu ich realizacji.

KROK 3. Konsultanci KSI określają potrzeby technologiczne przedsiębiorcy

Po podpisaniu umowy, Konsultanci KSI składają wizytę w siedzibie przedsiębiorcy. Podczas spotkania zbierają informacje i dane, które posłużą dalej do analizy oraz przygotowania raportu określającego potrzeby innowacyjne przedsiębiorcy w czterech obszarach: innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Audyt innowacyjności składa się z  co najmniej sześciu komponentów, które są obowiązkowe. Do komponentów obowiązkowych należą: analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę, analiza pozycji rynkowej, analiza modelu biznesowego i finansowego, analiza organizacji i zarządzania oraz dojrzałości technologicznej. W miarę potrzeb może być rozszerzony o elementy dodatkowe.

KROK 4. Konsultanci KSI prezentują przedsiębiorcy wyniki raportu

Gdy raport z oceną potrzeb technologicznych jest gotowy, Konsultanci KSI spotykają się z przedsiębiorcą. Podczas spotkania, prezentują wyniki raportu oraz przekazują rekomendacje dotyczące możliwości wdrożenia nowych rozwiązań innowacyjnych.

KROK 5. Przedsiębiorca zgłasza uwagi do raportu przygotowanego przez Konsultantów KSI

W trakcie prezentacji raportu, Konsultanci KSI zbierają uwagi i zastrzeżenia, które mogą się pojawić ze strony przedsiębiorcy. Po spotkaniu analizują je i te zasadne uwzględniają w ostatecznej wersji przygotowywanego raportu.

KROK 6. Konsultanci KSI przekazują przedsiębiorcy ostateczną wersję raportu.

Przekazanie przedsiębiorcy raportu z audytu innowacyjności w ostatecznej wersji oraz zaakceptowanie bez dalszych uwag, czy zastrzeżeń jego treści przez przedsiębiorcę zamyka pierwszy etap usługi doradczej proinnowacyjnej.

Do czego służy audyt?

Audyt jest pierwszym krokiem w procesie doradztwa we wdrożeniu innowacji, które może się rozpocząć zaraz przekazaniu ostatecznej wersji raporty. Jest to rozwiązanie optymalne ponieważ nie istnieje wówczas zagrożenie że informacje zawarte w audycie się zdezaktualizują. Przedsiębiorca może też wstrzymać się z decyzją o przystąpieniu do drugiego etapu usługi. W ciągu trzech miesięcy konsultant odpowiedzialny za usługę skontaktuje się z przedsiębiorca by sprawdzić czy planuje on kontynuacją usługi.


Zobacz filmy promocyjne!© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017