FPE

Nasze publikacje

Od chwili powstania Fundacja skierowała swoje działania m.in. na przygotowywanie specjalistów – audytorów i doradców energetycznych. Dlatego podjęto szeroką działalność publicystyczną, która obejmowała zarówno wydawanie pism branżowych skierowanych do specjalistów, przygotowanie dodatków merytorycznych w prasie ogólnokrajowej czy kolumny w prasie samorządowej a nawet przygotowanie specjalnego pisemka dla dzieci poświęconego oszczędzaniu energii. Te publikacje były w owym czasie całkowitą nowością, spotykały się z dużym zainteresowaniem i stanowiły ważny element edukacji społecznej.

Jednocześnie rozpoczęto działalność wydawniczą skierowaną do specjalistów. Dla środowiska specjalistów utworzono serię wydawniczą „Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii”, która była stale rozbudowywana. W ramach Biblioteki Fundacja wsparła m.in. wydanie tłumaczenia niemieckiego podręcznika „Ogrzewnictwo i wentylacja” Recknagla, publikację podręczników „Racjonalizacja użytkowania energii w zakładach przemysłowych” i J. Górzyńskiego „Audyting energetyczny obiektów przemysłowych” oraz broszury „Jak zmniejszyć zużycie energii w twoim mieście” i „Energooszczędne oświetlenie ulic”.

Widząc lukę w ofercie publikacji dostępnych na rynku, również eksperci Fundacji przygotowali poradniki, arkusze i opracowania poświęcone zagadnieniom z zakresu efektywności energetycznej, która są dostępne do nabycia, w tym: „Systemy doradztwa energetycznego w zakresie budynków” i „Ocena cech energetycznych budynków – wymagania, dane, obliczenia” autorstwa Prezesa Fundacji pana Macieja Robakiewicza oraz „Audyt energetyczny i audyt remontowy” arkusz Excel pomocny w wykonywaniu audytów autorstwa Małgorzaty Popiołek.

W ramach „Biblioteki Fundacji Poszanowania Energii” w latach 1993-2013 wydano ponad 30 pozycji książkowych w nakładach od kilkuset do 5 tys. egzemplarzy.

Nowa publikacja "Audyt efektywności energetycznej i audyt energetyczny przedsiębiorstw"

W książce, autorstwa dr inż. Maciej Robakiewicza, zestawiono podstawowe przepisy, wymagania i informacje o zastosowaniu audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych przedsiębiorstw. Książka może służyć jako pomoc przy opracowywaniu audytów.
Cena książki wynosi 56 zł brutto razem z kosztem wysyłki. Więcej informacji na kolejnych stronach. W celu zakupu zapraszamy do wypełnienia formularza.

   


  
© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017