FPE

Polityka Jakości

Fundacja Poszanowania Energii dla realizacji swojej misji i zadań statutowych prowadzi politykę jakości, której celem jest świadczenie usług na wysokim poziomie merytorycznym i w sposób najbardziej dostosowany do potrzeb klientów.

Cel polityki jakości jest osiągany przez:
  • stałe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów,
  • utrzymywanie systemu łatwo dostępnej i wyczerpującej informacji o możliwych do uzyskania usługach Fundacji,
  • utrzymywanie sprawnego systemu obsługi klientów opartego o kulturę współpracy, dobrą organizację, wysoki poziom merytoryczny i pełne dostosowanie usług doradczych i szkoleniowych do potrzeb klientów,
  • stałe polepszanie jakości  i ułatwianie dostępności usług,
  • fachową i terminową obsługę dostosowaną do specyfiki i potrzeb indywidualnego klienta,
  • uzyskiwanie oceny jakości usług ze strony klientów i podejmowanie na ich podstawie działań korygujących i doskonalących system jakości,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • konsekwentną realizację, ocenę działania  i doskonalenie systemu jakości.
Zgodność polityki jakości i systemu jakości jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny efektywności całego systemu jakości oraz podejmowanie stosownych działań.

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 15.12.2016