FPE

Informacje o szkoleniach

Fundacja Poszanowania Energii do chwili obecnej zorganizowała ponad 138 kursów przygotowujących do sporządzania audytów energetycznych dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych opierając się początkowo na ustawie z 1998 r
a obecnie na ustawie z 17.10.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów ( Dz.U. 223, poz.1459) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17 marca 2009 (Dz. U. 43, poz. 346) w sprawie formy i zawartości audytów energetycznych i remontowych.

Kursy przeznaczone są głównie dla inżynierów o specjalnościach : inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka, mechanika i inne pokrewne, co nie wyklucza z udziału w kursie osób o odmiennym profilu wykształcenia np. mgr ekonomii, o ile posiadają podstawową wiedzę z zakresu budownictwa, instalacji cieplnych i wentylacyjnych. Możliwy jest też udział w kursie osób ze średnim wykształceniem technicznym (np. technik budowlany). Na kursy przyjmowani są zarówno absolwenci uczelni technicznych bezpośrednio po studiach, jak i osoby z wieloletnim stażem pracy, w tym także emeryci. Warunkiem przyjęcia na kurs jest przesłanie do organizatora wypełnionej karty zgłoszenia (plik do pobrania ze strony www) oraz wniesienie opłaty za udział w kursie.

Wiecej informacji w zakładce program i zgłoszenia

   


  
© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017