FPE

Aplikacje o dotacje UE

Zakres działania Fundacji Poszanowania Energii to także kompleksowa obsługa podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych (mechanizmy finansowe, środki krajowe). Wśród podmiotów, do których kierujemy ofertę są przedsiębiorcy, samorządy, inne jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe.

Nasze usługi obejmują:


Na etapie rozpoznania projektu:

 • analizę zdolności podmiotowej Klienta w procesie ubiegania się o dotację;
 • dobór optymalnego programu pomocowego do potrzeb i możliwości Klienta;
 • ocenę skuteczności projektu w stosunku do wybranego programu;
 • propozycję montażu finansowego z wykorzystaniem innych źródeł zewnętrznego dofinansowania;
 
Na etapie przygotowania projektu:

 • przygotowanie wniosku o dotację, sporządzenie biznes planu lub studium wykonalności projektu;
 • pomoc w skompletowaniu wymaganych załączników;
 • pomoc w uzyskaniu promesy kredytu/leasingu, złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do właściwej instytucji;
 • monitorowanie procesu oceny projektu;
 • asystowanie w procesie zawierania umowy o dotację;
 
Na etapie realizacji projektu:
 
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur przetargowych (jeśli wymagane);
 • monitorowanie i raportowanie realizacji projektu;
 • sprawozdawczość, końcowe rozliczenie projektu.

 

 

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017